ПРИЕХА НОВИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОНТАНА

Публикувано на 23/11/2017 15:03
/ прегледи: 1 020
/ в Медия, Общество, Събития / С ВИДЕО
novini-montana

Съветниците одобриха Общият устройствен план /ОУП/ на община Монтана за следващите 20 години. Документът, който е изработен от „УРБАНАРХ” ДЗЗД – София определя цялостното устройство на територията на град Монтана и 23-те села от общината.  Планът определя  общата структура и  предназначението  на териториите, техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство.

Преди да бъде внесен в  Общинския съвет ОУП е обсъждан с кметовете на населените места и представители на заинтересовани институции , които са направили забележки и препоръки. Проведено е и обществено обсъждане, планът е съгласуван с централни и териториални институции. Той не може да се прилага директно, т.е. за всеки обект на база ОУП се изработва подробен устройствен план /ПУП/. След влизането му в сила ще бъде публикуван на интернет страницата на община Монтана.

Според действащото законодателство Общият устройствен план не може да се обжалва. Единствено областният управител може да върне решението на Общинския съвет за ново разглеждане или да го оспори пред Административния съд. Срокът е 14 дни от получаване на протокола от заседанието на Общинския съвет.

Съветниците разрешиха община Монтана да кандидатства за финансиране от ОП”Околна среда” за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”.

Прогнозната стойност на инсталацията е 6,2 млн лева. Според предварителните изчисления и изисквания на програма „Околна среда”, безвъзмездната финансова помощ за реализирането на този проект е 4,5 млн лв.Собственото участие на общината е 640 000  лв., при условие , че на общината ще бъде възстановен ДДС.

С приетото решение съветниците принципно одобриха общината да поеме първоначалните допустими разходи по проектирането и изпълнението на компостиращата  инсталация. Средствата ще бъдат взети от бюджета за 2018-2019 г, от такса битови отпадъци и от екотаксите за депониране на битови отпадъци, както и от бъдещ кредит от ФЛАГ.

Гласувано бе и предложение от зам. кмета Тихомир Антонов за частична корекция на капиталовите разходи на общината за настоящата година.От средствата  постъпили в общинския бюджет от продажбата на общински нефинансови активи,  10 000 лв ще бъдат дадени за актуализиране на проекта за ремонта на бул. „Х. Димитър”. И още 6 000 лв за проектиране на помощно игрище и тренировъчен стадион към стадион „Огоста”.

В списъка на обектите финансирани със собствени средства на общината също настъпва промяна. 62 000 лв отиват за обновяване на тревното покритие, напоителна и отводнителна система и осветление на стадион „Огоста”; 6 500 лв за бюст паметници на двама бивши кметове на Монтана – Гоцо Митов и Тодор Грънчаров. И още 455 лв за купуване на  компютърна програма за детските ясли в Монтана.

Намаляват се съответно предвидените разходи за : Изграждане на подпорна стена и укрепване на храма в с.Винище от 30 000 сумата става 2 600 лв. и за Система за SMS паркиране за синя зона в Монтана от 50 000 на 8 445 лв.

Съветниците одобриха и предложение за промяна названието и разширяване дейността на Семейно-консултативния център, който да стане център за обществена подкрепа, като се финансира от държавния бюджет. Новият социален център ще продължи да работи с уязвими групи за ранно детско развитие, превенция на изоставянето на деца и др. В него ще работят, както и досега 8 души, годишната издръжка е 125 200 лв.

Share Button

Коментари в сайта

Все още няма коментари в сайта, вашият коментар може да е първият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


ДРУГИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ