МОНТАНА СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА

Публикувано на 25/10/2018 16:04
/ прегледи: 631
/ в Общество, Събития
1-1

От началото на следващата година Монтана започва изпълнението на мерките за намаляване на фините прахови частици в атмосферния въздух. На заседанието си днес съветниците одобриха предложение на кмета Златко Живков, в бюджета за 2019 г. да бъдат предвидени 110 321 лв за съфинансиране на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха”  по програма LIFE на ЕС. Проектът в, който се включват общините Бургас, велико Търново, Русе, Стара Загора и Клуб „Икономика 2 000” е с индикативен бюджет от 16 666 267 евро. Всяка от шестте общини ще може да ползва от него  до 60 % от разходите. Останалите 40 % ще бъдат собствен принос на участниците. Срокът за изпълнение е 6 години, като в последната година 2025 дните с превишение на нормите за съдържание на ФПЧ в шестве града да е значително намален в сравнение с 2018 г.

.По искане на окръжна прокуратура бяха гласувани промени в  текстове  от Наредбата за местни такси и цени на услуги на община Монтана, които се отнасят до издаване на документи за гражданско състояние промяна на имена, признаване на съдебни решения издадени от чуждестранни съдилища и корекция на актове по административен път. Причината –  досегашните  текстове противоречат на норми от по-висока степен..

По предложение на кмета съветниците одобриха и промени, които засяга дейността на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.

Заради липса на кандидати от началото на следващата година този център няма да приема възрастни хора,  Ще бъдат увеличени местата за пълнолетни лица с увреждания, като от 12 те ще станат 20.

Съветниците одобриха и предложение за настаняване на филиал на Института за балканистика с център по тракология при БАН в помещение на 6-ия етаж на Стоматологичната поликлиника. В решението е уточнено , че правото на безвъзмездно ползване на помещението е за срок от 3 години.

Одобрена бе и докладна записка за продажба на имот – частна общинска собственост на бул. „Монтана”15.  Данъчната му оценка е 18 488 , а пазарната 41 085 лв. Теренът с площ около 5 дка ще бъде продаден на търг с явно наддаване.

Съветниците упълномощиха кмета Зл. Живков да подготви искане за кредит  от 1 669 000 лв от фонд „Флаг”. Средствата ще бъдат ползвани за мостово/оборотно / финансиране на дейности по проекта за Модернизация на образователна инфраструктура, по който ОП”Региони в растеж” осигурява 8 458 000 лв, а общината 216 207 лв.

Дебат предизвика предложение за  допълнителнточка в дневния ред, за организацията на учебния процес в четири училища в Монтана. Това са най-голумите учебни заведения 3 и 4 основни училища и двете гимназии. В документа общината уточнява, че в следващите години в двете сгради ще се учи на две смени. Срещу предложението се обяви Камелия Трифонова и настоя докладната записка да бъде разгледана на следващо заседание. Тя  аргументира предложението си и настоя да се търси възможност за едносменен учебен режим. Предложението й не бе прието и с 23 граса „за“ съветниците приеха организацията на учебните занятия за четирите училища да остане същата.

От днес  в Общинския съвет – Монтана вече има нова съветническа група- „Обединени за промяна” В нея се включват четирима съветници – д-р Людмил Антов, Маленка Миланова, Любомир Иванов и Ивета Станкова. Д-р Антов съобщи пред колегите си целта на новата група , като подчерта, че за четиримата са подадени общо 3 028 гласа.

В изявление  д-р Л. Антов обяви ,  че въпреки обединението на четиримата в група, те ще бъдат свободни да гласуват по съвест и лични убеждения. Една от целите на новата съветническа група ще е създаване на Общински инспекторат и засилване контрола на администрацията по организацията на движението и опазване на парковете и местата за отдих  в Монтана.

 

 

 

 

 

Share Button

Коментари в сайта

Все още няма коментари в сайта, вашият коментар може да е първият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


ДРУГИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ