ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ В ОБЩИНАТА ПРОДАВА ИЛИ РЕМОНТИРА КОЛИ

Публикувано на 25/05/2023 16:04
/ прегледи: 535
/ в Общество, Събития
Exif_JPEG_420

На редовното си заседание съветниците одобриха годишния доклад да изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Монтана през 2022 г. В него се прави оценка и на ефективното и ефикасно  изразходване на средствата от държавния и общински бюджет, както и финансирането от ЕС.  Прави се преглед и на дейностите, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от заинтересовани страни за изпълнението на плана, вкл. конкретните проекти към него. Анализите са направени на база статистически данни за 2021 г.

През 2021 година населението в общината намалява с -2,12%  или 979 души  спрямо предходната 2020 г. Намаляването на броя на населението в общината основно се дължи на намаляване на  хората  в трудоспособна и над трудоспособна възраст, като най-вероятната причина за спада във втората група  са случаите на Covid-19 с летален край. Коефициентът на механичен прираст на населението  е отрицателен  -3,71‰. Естественият прираст на населението в общината  устойчиво се  влошава , като коефициентът на естествен прираст намалява  до -18 ‰ за 2021 г.

Продължава тенденцията за влошаване на „възрастовата зависимост” / население под 15 и над 65 год./  В община Монтана  всеки  100 души, които излизат от трудоспособна възраст се заместват от 63 млади хора. Изводът, който се прави в доклада е,  че проблемите с намирането на кадри за икономиката на територията на общината продължават да са на дневен ред.

За година предприятията намаляват  с 5 , а заетите  в тях нарастват с 12 души. Стойността на произведената продукция нараства с над  102 000 хил. лв., а  приходите  от продажби със 114 175 хил. лв.

Търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети  като икономическа дейност заема второ място по дял на приходи от продажби в общината с около 40 %. Произведената продукция от тази дейност  е сравнително малка  – под 8 процента . Заетите  са  23% от всички заети в общината. Секторът  „Селско, горско и рибно стопанство“ продължава да е с второстепенни функции в икономическото развитие на общината.

През 2022 година пазарът на труда в община Монтана се характеризира със спад  на регистрираната безработица, но  и липса на разкрити нови работни места в общината.

Средната годишна работна заплата за общината през 2021 е с 1 611 лв. или с 12% по -висока спрямо тази за предходната година като достига  15 102 лв. През 2020 г. средната работна заплата е била 13 500 лв. Заетостта  спрямо 2020 г. нараства с  12 души. През 2020 г. заетите в структурите на местната икономиката са 12 612 души, а през 2021 г. – 12 624 души.

През 2022 година са отчетени  от общо 102 проекта и инициативи на обща стойност от 59 540 857,94 лв. Реално изплатените средства (местните инвестиции и трансферите от републиканския бюджет, от програмите на ЕС и други източници) са в размер на 18 000 099,32 лв.

Share Button

Коментари в сайта

Все още няма коментари в сайта, вашият коментар може да е първият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


ДРУГИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ