С 9 МЛН ЛЕВА ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА НА ЗАЩИТЕНИ ПТИЦИ

Публикувано на 20/08/2019 17:05
/ прегледи: 359
/ в Общество, Събития
1-1

Програма „Околна среда” ще финансира с малко над 9 млн лв проекти свързани с „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, обявиха от Областния информационен център в Монтана.

Целта на процедурата е да се подобри  състоянието на защитени видове птици на територията на Натура 2000. За област Монтана това е защитена зона „Берковица”,  птиците са   червеногърба сврачка, ливаден дърдавец, полска бъбрица и сив кълвач.. Мерките могат да са  – специфични  консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите  места, поддържане на оптимален воден режим в местообитанията, подхранване.

Могат да бъдат изпълнени мерки за възстановяване и подобряване на естествената среда на птиците за увеличаване  и оцеляването им, както и за създаване на растителни пояси в покрайнините на обработваемите земи, по бреговете на доловете и покрай река Бързия. С проекти могат да  кандидатстват звенна на МОСВ и МЗХ, неправителствени организации, общини и научни институти.

Кандидатстването е изцяло електронно, чрез информационната система ИСУН 2020.

Защитена зона „Берковица” е определена със заповед на министъра на околната среда и водите в края на 2008 г. и  включва: землищата на Берковица и селата Бързия, Ягодово, Слатина, Песочница, Мездрея, Бокиловци и с. Драганица от община Вършец. Предмет на опазване в нея са: червеногърба сврачка, ливаден дърдавец, полска бъбрица и сив кълвач.

В границите на зоната са забранени:премахването на синори, единични и групи дървета при обработката на земята;.залесяването на ливади, пасища и мери както и превръщането им в обработваема земя; използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади,  както и косенето на ливадите преди 1 юли

Share Button

Коментари в сайта

Все още няма коментари в сайта, вашият коментар може да е първият.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


ДРУГИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ